Disclaimer

Het Royal Thai Consulate-General (“RTCG)” is niet aansprakelijk voor afgifte van het visum of het verstrekken van inlichtingen. Visahouders worden geacht hun visum direct na ontvangst daarvan te inspecteren, aan de hand van de in het RTCG opgehangen voorbeelden en/of de informatie op de website van het RTCG en eventuele omissies direct aan RTCG te melden. Paspoorten worden op verzoek per aangetekende post geretourneerd op kosten van de verzoeker. RTCG is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan of beschadigd raken van het paspoort of voor vertraagde toezending of ontvangst. De aansprakelijkheid van RTCG is te allen tijde beperkt tot het aan het RTCG in kwestie betaalde visumbedrag. Alle claims op RTCG vervallen definitief 30 dagen na afgiftedatum visum of datum informatie.

FAQs

Links