Visumaanvraag

met ingang van maadag 07-01-2019 is er de mogelijkheid  om uw paspoort, met daarin het visum ,  met aangetekende post te retourneren. (zie postverzending onderaan deze pagina ).

 

Voor alle visumaanvragen zijn standaard de volgende documenten nodig:

- Geldig paspoort;
- Kopie paspoort (bladzijde met de foto);
- Kopie van de bevestigde  vlucht-of vliegticket;
-  1Recente pasfoto (zwart/wit of kleur);
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.( kunt u downloaden van de website of verkrijgbaar op het Thaise Consulaat )

Als er minderjarige kinderen meereizen met de ouder(s)/voogd dient u een kopie van de geboorteakte van het minderjarige kind(eren) bij te voegen bij de aanvraag van het visum.

Personen jonger dan achttien (18 ) jaar dienen  bij de visumaanvraag een brief bij te voegen  van de ouder(s)/voogd waarin staat dat hij/zij toestemming heeft om naar Thailand  te reizen. Deze brief dient ondertekend te zijn met de naam en handtekening van de persoon die de brief heeft geschreven en ook een kopie van zijn/haar ID-kaart (paspoort/rijbewijs).

Een ieder dient in persoon de visumaanvraag in te dienen , wilt u voor uw echtgenote/echtgenoot  ook een visum aanvragen en is deze niet aanwezig  dan kan dit als u zelf een visum aanvraagt en er een kopie huwelijksakte/boekje  bijgevoegd is. Minderjarige kinderen hoeven bij de visumaanvraag niet aanwezig te zijn.


U bent zelf verantwoordelijk voor de benodigde formulieren/documenten.

Ontbreekt een van de formulieren of documenten dan kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

We maken geen foto kopieen, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

U kunt elke werkdag een visum aanvragen tussen 10.00 uur en 13.00 uur zonder afspraak

Het ophalen van paspoorten met daarin het visum is elke werkdag tussen 14.00 en 15.00 uur , zonder afspraak.

Bij het ophalen van het paspoort met visum door derden, dient deze persoon een kopie van zijn ID-kaart van zichzelf bij zich te hebben met daarop bijgeschreven dat deze persoon gemachtigd is om uw paspoort op te halen. De machtiging dient voorzien te zijn van uw naam en handtekening.

Het duurt 2 werkdagen om de visumaanvraag te verwerken.

 

 - Toeristenvisum met 1 entry: ( single entry )

 

- Geldig paspoort (geldig minimaal 6 maanden vanaf de dag van binnenkomst).

-kopie paspoort. ( pagina met de foto )

-kopie vluchtgegevens/vliegticket.

-1 recente pasfoto ( kleur of zwart/wit )

-volledig ingevuld aanvraagformulier.

-kosten voor een single entry is € 30,- ( alleen contante betaling )

 

Uw paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn vanaf de dag van binnenkomst in Thailand.

De geldigheid van het visum ( die in uw paspoort zit ) gaat in op de dag van aanvraag en  is 90 dagen geldig . ( u dient vanaf de dag van aanvraag binnen 90 dagen Thailand binnen te reizen.)


U mag met dit visum maximaal 60 dagen aaneengesloten verblijven in Thailand.

De dagen van verblijf gaan tellen  vanaf de dag van binnenkomst in Thailand. 
 

 

 

Non-Immigrant visum.


Met een single entry mag u eenmalig maximaal 90 dagen aaneengesloten verblijven in Thailand , uw paspoort dient nog minimaal 9 maanden geldig ze zijn op de dag van binnenkomst in Thailand.

De geldigheid van het visum , dat in uw paspoort zit , gaat in op de dag van aanvraag. ( u dient binnen 90 dagen vanaf de dag van aanvraag Thailand binnen te reizen )

U mag met dit visum maximaal negentig (90) dagen aaneengesloten verblijven in Thailand.

Benodigdheden voor een Non-Immigrant type O (other), single entry

U dient 50 jaar of ouder te zijn en volledig pensioen/aow/wao (aantoonbaar) te hebben om in aanmerking te komen voor dit visum.

De volgende formulieren/documenten zijn hiervoor benodigd;

-geldig paspoort ( minimaal 9 maanden geldig vanaf de dag van binnenkomst ), kopie van uw paspoort, kopie van de vliegticket/vluchtgegevens ,1 recente  pasfoto , volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, kopie van uw bankafschriften van de laatste twee maanden met daarop uw ter naam stelling,positief saldo,uw  inkomstengegevens( minimaal € 600 per maand per persoon ) en alle af- en bijschrijvingen ,indien gehuwd kopie huwelijksakte/trouwboekje (geen samenlevingscontract/geregistreerd partnerschap). Heeft een partner geen inkomsten dan dient het inkomsten bedrag minimaal 1200,- euro te zijn.

Bent u jonger dan 50 jaar en gehuwd met een persoon met Thaise nationaliteit of bent u de ouder(s)  van kinderen met een Thaise nationaliteit dan kunt u ook voor dit visum in aanmerking komen.
We hebben dan  naast de bovengenoemde formulieren/documenten, een kopie van het trouwboekje ,kopie van de geboorteakte van de kinderen,kopie van de Thaise vader/moeder van het kind.

Kosten voor een single entry zijn € 60,-(alleen contante betaling mogelijk).

* Financieel overzicht  
Dit overzicht moet aantonen dat U over voldoende middelen beschikt om geen financiele problemen te krijgen gedurende uw verblijf in Thailand.   
Aanvaard:

- bankafschriften van de laatste 2 maanden met uw naam, huidig positief saldo ,inkomsten (pensioen/aow/wao ), en  alle bij- en afschrijvingen en inkomen
Niet aanvaard:

- jaaropgave 
- alleen bij- en afschrijving 
- bankafschrift zonder naam 
- bankafschrift zonder huidig positief saldo 
- bank afschrift met zwarte strepen

 

Benodigdheden voor een Non-Immigrant type B visum (business) single entry

Uw paspoort ( minimaal 9 maanden geldig vanaf de dag van binnenkomst in Thailand ), kopie van uw paspoort, kopie van de vliegticket/vluchtgegevens , 1 recente  pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ,brief van uw werkgever die verklaart dat u werkzaamheden en welke werkzaamheden u gaat verrichten in Thailand,kopie van bewijs van inschrijving bij  de Kamer van Koophandel van het bedrijf (dit bewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de visumaanvraag), uitnodigingsbrief van het bedrijf waar  u de werkzaamheden, consultancy etc. gaat verrichten in Thailand, een kopie van ID-kaart van de persoon die de brief heeft ondertekend.

Gaat u als leraar Engels  werken in Thailand dan dient u een recente VOG te overleggen bij uw visumaanvraag.

 Copy of corporate documents; namely 1) List of shareholders 2) Business registration and business license 3) Company profile 4) Details of business operation 5) List of foreign workers stating names, nationalities and positions 6)Map indicating the location of the company 7) Balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year 8) Alien income tax return (Por Ngor Dor 91) and 9) Value -added tax registration (Por Ngor Dor 20)

De kosten voor een single entry zijn € 60,- per persoon (alleen contante betaling mogelijk) het paspoort dient nog 9 maanden geldig te zijn op het moment dat u Thailand binnen reist.

Werkt u voor een Thais bedrijf of voor een bedrijf dat is gevestigd in Thailand dan zijn de volgende documenten nodig:
- Uw paspoort (minimaal 9 maanden geldig vanaf de dag van binnenkomst in Thailand ), kopie van het paspoort, kopie van de vliegticket/vluchtgegevens, 1 recente pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
- Een bewijs van inschrijving van het bedrijf bij het 'Ministry of Commerce' in Thailand (dit bewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van visumaanvraag).
- Een uitnodigingsbrief van het bedrijf waarvoor u werkt of werk gaat verrichten.
- Een kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend. Is de persoon die de brief heeft ondertekend geen Thaise ingezetene dan dient een kopie van zjin/haar werkvergunning van alle beschreven/gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.

Copy of corporate documents ; namely 1)List of shareholders 2) Business registration and business license 3 ) Company profile 4) Details of business operation 5) List of foreign workers stating names,nationalitiese and positions 6) Map indicating the location of the company 7 ) Balance sheet,statement of Income Taks and Business Taks (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor 30 ) of the lastet year 8 ) Alien incoem taks return ( Por Ngor 91) 9 ) Value-add taks registration ( Por Ngor Dor 20.

-

**Consular officers reserve the rights to request additional documents as deemed necessary

Als u voor een bedrijf werkt dat gevestigd is in Thailand kunt u alleen en single entry aanvragen.
In Thailand dient u een werkvergunning aan te vragen.

De kosten voor een single entry zijn € 60,- euro per persoon (alleen contante betaling mogelijk).
Het paspoort dient nog 9 maanden geldig te zijn vanaf de dag van binnenkomst in Thailand.

 Benodigdheden voor Non-Immigrantvisum type ED ( studie) single entry.
Uw paspoort ( minimaal 9 maanden geldig te zijn vanaf de dag van binnenkomst in Thailand) , kopie van uw paspoort, kopie van de vliegticket/vluchtgegevens , 1 recente pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, brief van de school in Nederland waar u studeert (waarin staat de persoonsgegevens van u en in welke periode u gaat studeren in Thailand),kopie van de ID-kaart van de persoon die deze brief heeft ondertekend, uitnodigingsbrief van de school uit Thailand waarin staat in welke periode u gaat studeren.

 

Gaat u stage doen in Thailand bij een bedrijf dan hebben we naast de bovengenoemde documenten nog aanvullende documenten nodig:
-Inschrijving bij de Ministry of Commerce van het bedrijf waar u stage gaat doen (mag niet ouder zijn dan 6 maanden).

-Uitnodigingbrief van het bedrijf waar u de stage gaat verrichten
-Kopie van de ID van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend (is deze persoon geen Thaise ingezetene dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle beschreven/gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn)

Copy of corporate documents; namely 1) List of shareholders 2) Business registration and business license 3) Company profile 4) Details of business operation 5) List of foreign workers stating names, nationalities and positions 6)Map indicating the location of the company 7) Balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year 8) Alien income tax return (Por Ngor Dor 91) and 9) Value -added tax registration (Por Ngor Dor 20)

Bij uw aanvraag van een single entry dient uw paspoort nog 9 maanden geldig te zijn vanaf de dag van binnenkomst in Thailand.
De kosten voor een single entry zijn € 60,- ( alleen contante betaling )

 

Benodigdheden voor een visum Non-Immigrant type O (vrijwilligerswerk):single entry

Voor deze aanvraag zijn de volgende documenten/formulieren nodig;
-Uw paspoort ( minimaal 9 maanden geldig vanaf de dag van binnenkomst in Thailand ), kopie van uw paspoort, kopie van de vliegticket/vluchtgegevens , 1 recente pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, Kopie Kamer van Koophandel van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk gaat verrichten (inschrijving mag niet ouder zijn dan 6 maanden), uitnodigingsbrief van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk gaat verrichten (in deze brief dient te staan welke periode u vrijwilligerswerk gaat doen en wat de werkzaamheden omvatten), kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend.

Is de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend geen Thaise ingezetene dan dient  er ook een kopie van de werkvergunning van de deze persoon bijgevoegd te zijn van alle beschreven en/of gestempelde pagina's

Voor een visumaanvraag met single entry dient u paspoort minimaal 9 maanden geldig te zijn vanaf de dag van binnenkomst in Thailand.

Kosten voor een single entry zijn € 60,- per persoon ( alleen contante betaling )

Meenemen van medicijnen naar Thailand.

Voor informatie over het meenemen van medicijnen naar Thailand kunt u contact opnemen met de Royal Thai Embassy in Den Haag.

070-3450766

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

LET OP! 

Het is niet mogelijk om uw visumaanvraag per post of aangetekende post aan te vragen.

 

Met ingang van 07-01-2019 is het mogelijk om uw paspoort, met daarin het visum , retour te sturen per aangetekende post.

U dient minimaal 2 weken voor vertrek uw visum aanvraag in te dienen om van deze service gebruik te kunnen maken.

Wilt u gebruik maken van deze service dan is het uw eigen risico van het postbezorgingsproces  dat u kunt oplopen door schade, vertraging of verlies van uw paspoorten.

Het Royal Thai Honorary Consulate-General draagt geen enkele verantwoording in het geval van schade, vertraging of verlies van uw paspoort veroorzaakt door de Post.NL

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FAQs

Links